Muitinės tarpininkas – tai Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo arba neturintis juridinio asmens statuso ūkio subjektas, kuris teisės aktų nustatyta tvarka yra įgijęs teisę teikti muitinės tarpininko paslaugas pagal raštišką sutartį arba raštišką įgaliojimą, patvirtinantį, kad muitinės tarpininkui suteikta teisė atstovauti kitiems asmenims, atliekant muitinės formalumus, veikiant atstovaujamojo vardu, atstovaujamojo sąskaita ir dėl jo interesų.

Muitinės tarpininko atstovas – asmuo, dirbantis muitinės tarpininko įmonėje, turintis teisės aktų nustatyta tvarka kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą (muitinės tarpininko atstovo pažymėjimą) ir kuris yra įtrauktas į muitinės tarpininkų atstovų sąrašą bei turintis teisę muitinės tarpininko vardu teikti muitinės tarpininko paslaugas.

Muitinės tarpininkai, kurie turi leidimą teikti muitinės tarpininko paslaugas, gali jas teikti visoje Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje bei kitų Europos Sąjungos valstybių narių teritorijose, kuriose netaikomi Bendrijos muitinės kodekso 5 straipsnio 2 dalies antrojoje pastraipoje numatyti apribojimai, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių numatytais atvejais ir tvarka – trečiųjų šalių teritorijose.

stamp-348963_1280